Toimintasuunnitelma 2020
 

1. Asukkaiden yhteiset tilaisuudet
 

Sääntömääräiset kevät- ja syyskokous sekä asukasillat
 

 • Elojuhla (elokuu)

 • Itsenäisyyspäivän lipunnosto- ja kahvitilaisuus 6.12.

 • Uuden vuoden ilotulitustapahtuma  
   

2. Vaikuttaminen
 

 • Edistetään Tammisalon ja sen asukkaiden etuja Helsingin ja muiden viranomaisten päätöksenteossa

 • Vaikutetaan Tammisalon kaavoitus- ja rakentamishankkeisiin sekä edistetään aluesuunnitelman toimeenpanoa

 • Parannetaan julkisia liikenneyhteyksiä ja liikenneturvallisuutta

 • Seurataan tietoliikenneyhteyksien toimivuutta Tammisalossa

 • Edistetään tammisalolaisten liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia

 • Toimitaan yhdyssiteenä muihin Tammisalon yhdistyksiin ja yhteisöihin

 • Kehitetään yhteistyötä lähialueen toimijoiden ja liike-elämän kanssa.
   

3. Ympäristöasiat

 • Edistetään rantojen, vesialueiden ja puistojen kunnostusta

 • Pyritään poistamaan yleisten rantojen romuveneet ja turvaamaan tammisalolaisille laiturin käyttöoikeus

 • Puistojen ja viheristutusten kunnostus ja ylläpito, istutustalkoot

 • mahdollinen uusi pihakilpailu Tammisalossa (edellinen 2013)
   

4. Historia-/kulttuuriohjelma/vierailut
 

 • Tammisalon kulttuuriympäristösitoumuksen seuranta

 • Järjestetään retkiä ja vierailuja lähialueen yrityksiin ja muihin kohteisiin

 • Toteutetaan Tammisaloa koskeva valokuvanäyttely

5. Muu jäsentoiminta
 

 • Isännänviirin (50/45 euroa), Tammisalon historiakirjan(30/25 euroa)  sekä kotikaupunkipolku-esitteen (5 euroa) myynti
   

6. Tiedottaminen
 

 • Tammisalon Sanomat, 2 numeroa sekä Elojuhlan erillistiedote sähköisesti

 • Edistetään Tammisalon näkyvyyttä sidosryhmien tilaisuuksissa

 • Tammisaloseuran kotisivujen sekä facebook-sivuston ylläpito

 • Asennetaan seuralle uusi ilmoitustaulu kierrätyspisteen yhteyteen
   

7. Hallinto
 

 • Seuran toiminta perustuu palkattomaan vapaaehtoistyöhön

 • Hallitus kokoontuu vähintään 6 kertaa vuodessa, työryhmä- ym. kokouksia järjestetään tarvittaessa

 • Seuralla on liikennetyöryhmä, näyttelytyöryhmä, tiedotustyöryhmä sekä rantatyöryhmänäihin voidaan kutsua asiantuntijoita ja hallituksen ulkopuolisia jäseniä

tammisaloseura(at)gmail.com   +358 50 365 5706

 • Facebook Social Icon