top of page

TIETOSUOJASELOSTE

henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§

Laatimispäivä 15.05.2018

1.Rekisterinpitäjä

Nimi:Tammisaloseura ry Tammelund Sällskapet rf,  y-tunnus 2678716-3

osoite Mäntypaadentie 2 a 2 , 00830 Helsinki

Muut yhteystiedot: tammisaloseura@gmail.com,050 3655706

2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Soile Tolonen (taloudenhoitaja)

osoite: Mäntypaadentie 2 a 2, 00830 Helsinki

Muut yhteystiedot: tammisaloseura@gmail.com, 0500 444231

3. Rekisterin nimi

Tammisaloseuran jäsenrekisteri

4.Henkilkötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenrekisteriin kirjataan kunakin vuonna yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden ja yhteisöjen nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite,

sekä tieto maksetun jäsenmaksun vaihtoehdosta (henkilö,perhe,yhteisö).

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään jäsenmaksun suorituksen yhteydessä. Jäsenet ilmoittavat myös mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tammisaloseura ei jaa eikä luovuta jäsenrekisterin tietoja ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Ei tapahdu.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A. Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.

B. ATK:lla käsiteltävät tiedot

Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä tiedostossa, joka on salasanalla suojattu. Rekisteriin pääsy on vain taloudenhoitajalla, joka toimii jäsenrekisterin tietojen kanssa huolellisuutta noudattaen.

10. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot.

Pyyntö lähetetään sähköpostitse taloudenhoitajalle osoitteeseen tammisaloseura@gmail.com.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään taloudenhoitajalle sähköpostitse osoitteeseen tammisaloseura@gmail.com

12. Muuten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei myöskään harjoita.

Yhteys tarvittaessa sähköpostitse taloudenhoitajalle osoitteeseen tammisaloseura@gmail.com.

bottom of page