TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE

TIETOSUOJASELOSTE
henkilötietolaki (523/1999) 10§ ja 24§
Laatimispäivä 15.05.2018
1.Rekisterinpitäjä
Nimi:Tammisaloseura ry Tammelund Sällskapet rf,  y-tunnus 2678716-3
osoite:Tammisalontie 26 B, 00830 Helsinki
Muut yhteystiedot: tammisaloseura@gmail.com,050 3655706
2.Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Nimi: Soile Tolonen (taloudenhoitaja)
osoite: Mäntypaadentie 2 a 2, 00830 Helsinki
Muut yhteystiedot: tammisaloseura@gmail.com, 0500 444231
3. Rekisterin nimi
Tammisaloseuran jäsenrekisteri
4.Henkilkötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja käytetään jäsenyyden hoitamiseksi.
5. Rekisterin tietosisältö
Jäsenrekisteriin kirjataan kunakin vuonna yhdistyksen jäsenmaksun maksaneiden henkilöiden ja yhteisöjen nimi, sähköpostiosoite ja postiosoite,
sekä tieto maksetun jäsenmaksun vaihtoehdosta (henkilö,perhe,yhteisö).
6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään jäsenmaksun suorituksen yhteydessä. Jäsenet ilmoittavat myös mahdollisista yhteystietojen muutoksista rekisterinpitäjälle.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tammisaloseura ei jaa eikä luovuta jäsenrekisterin tietoja ulkopuolisille.
8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei tapahdu.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa, johon vain rekisterinpitäjällä on pääsy.
B. ATK:lla käsiteltävät tiedot
Jäsenrekisterin sisältö on sähköisessä tiedostossa, joka on salasanalla suojattu. Rekisteriin pääsy on vain taloudenhoitajalla, joka toimii jäsenrekisterin tietojen kanssa huolellisuutta noudattaen.
10. Tarkastusoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itsestään rekisteriin kerätyt tiedot.
Pyyntö lähetetään sähköpostitse taloudenhoitajalle osoitteeseen tammisaloseura@gmail.com.
11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjausta. Pyyntö lähetetään taloudenhoitajalle sähköpostitse osoitteeseen tammisaloseura@gmail.com
12. Muuten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttö markkinointitarkoituksiin. Tätä rekisterinpitäjä ei myöskään harjoita.
Yhteys tarvittaessa sähköpostitse taloudenhoitajalle osoitteeseen tammisaloseura@gmail.com.